Energia słoneczna

energia słoneczna jako źródło energii odnawialnej

Daniel Kowalczyk

Energia słoneczna to najczystsze dostępne źródło energii odnawialnej. Dzisiejsza technologia pozwala nam wykorzystywać ten zasób na kilka sposobów, dając podmiotom publicznym i komercyjnym elastyczne sposoby wykorzystania zarówno światła, jak i ciepła słońca. Istnieją trzy podstawowe technologie, dzięki którym energia słoneczna jest powszechnie wykorzystywana: fotowoltaika (PV), która bezpośrednio konwertować światło na energię elektryczną; koncentracja energii słonecznej (CSP), która wykorzystuje ciepło ze słońca (energia cieplna) do napędzania turbin elektrycznych na skalę przemysłową; oraz systemy grzewcze i chłodzące, które zbierają energię cieplną w celu dostarczania gorącej wody i klimatyzacji.
Energia słoneczna może być wykorzystywana przez generację rozproszoną, przy czym zainstalowany sprzęt jest umieszczony na dachach lub konstrukcjach naziemnych w pobliżu miejsca, w którym energia jest wykorzystywana. Niektóre technologie można dalej rozszerzyć na zastosowania na skalę przemysłową w celu wytwarzania energii jako centralnej elektrowni.
Technologie fotowoltaiczne (PV) bezpośrednio przekształcają energię słoneczną w energię elektryczną. Gdy światło słoneczne uderza w moduł fotowoltaiczny, wykonany z materiału półprzewodnikowego, elektrony są usuwane z ich wiązań atomowych. Ten przepływ elektronów wytwarza prąd elektryczny. Moduły fotowoltaiczne nie zawierają żadnych ruchomych części i zazwyczaj wystarczają co najmniej trzydzieści lat przy minimalnej konserwacji. Moduły te wykorzystują światło słoneczne do generowania czystej, wolnej od zanieczyszczeń elektryczności i mogą zmniejszać lub eliminować miesięczne rachunki za prąd elektryczny. Piki energii elektrycznej w szczytowych godzinach w środku dnia, kiedy słońce jest w najwyższym punkcie na niebie, i mogą kompensować najdroższą energię elektryczną pobieraną w godzinach tzw szczytu, gdy dzienne zapotrzebowanie jest największe . Właściciele domów mogą zainstalować kilkadziesiąt paneli fotowoltaicznych w celu zmniejszenia lub wyeliminowania ich miesięcznych rachunków za energię elektryczną, a firmy energetyczne mogą budować duże „farmy” paneli fotowoltaicznych, aby zapewnić odbiorcom wolną od zanieczyszczeń energię elektryczną. Półprzewodniki są używane w większości produktów elektronicznych, w tym chipów komputerowych, wzmacniacze audio, czujniki temperatury i ogniwa słoneczne. Tradycyjnie moduły fotowoltaiczne są wytwarzane przy użyciu różnych form krzemu, ale wiele firm produkuje również moduły wykorzystujące inne materiały półprzewodnikowe, często określane jako cienkowarstwowe PV. Każda z  technologii fotowoltaicznych ma unikatowe cechy kosztów i wydajności, które napędzają konkurencję w branży. Na koszty i wydajność może wpływać dodatkowo aplikacja PV i specyficzna konfiguracja systemu PV.
Koncentracja energii słonecznej (CSP) wykorzystuje lustra do koncentracji energii cieplnej Słońca do napędzania konwencjonalnej turbiny parowej w celu wytwarzania energii elektrycznej. Energia cieplna skoncentrowana w zakładzie CSP może być przechowywana i wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej, gdy jest potrzebna, w dzień lub w nocy. Obecnie ponad 1400 MW elektrowni CSP działa w Stanach Zjednoczonych, a kolejne 340 MW projektów CSP zostanie oddanych do użytku w ciągu następnego roku. Specyficzne warunki CSP do wytwarzania mocy, takie jak obszary, w których bezpośrednie światło słoneczne jest najbardziej intensywne i teren znajduje się  na suchych obszarach.

Technologie ogrzewania i chłodzenia słonecznego zbierają energię cieplną ze słońca i wykorzystują to ciepło do zapewnienia gorącej ogrzewanie i chłodzenie wody i przestrzeni dla zastosowań mieszkaniowych, komercyjnych i przemysłowych. Istnieje kilka typów kolektorów: płaski, próżniowy, Integral Collector Storage (ICS), termosyfonowy i koncentracyjny. Technologie te zapewniają zwrot z inwestycji w ciągu 3-6 lat.