Wyniki aukcji energii OZE PV >1MW + wiatrowe

ceny energii OZE w aukcji 2020

Daniel Kowalczyk

W dniu 14 grudnia 2020 Prezes URE wydał komunikat  dotyczący wyników aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii pn.: „AZ/7/2020” przeprowadzonej w dniu 26 listopada 2020 r. na podstawie ogłoszenia o aukcji z dnia 1 października 2020 r.

Liczba wszystkich ofert: 127;

Liczba ofert, które wygrały aukcję: 96;

Minimalna cena po jakiej energia została sprzedana: 190,00 zł/MWh;

Maksymalna cena po jakiej energia została sprzedana: 249,90 zł/MWh;

Łączna ilość i wartość sprzedanej energii: 41 939 088,799 MWh o wartości 9 404 431 852,40 złotych

Treść komunikatu