Grupy zakupowe
Umożliwiamy naszym Klientom biznesowym  uczestnictwo w  organizowanych przez nas Grupach Zakupowych, których celem jest uzyskanie wymiernych efektów  finansowych w postaci niższych cen energii elektrycznej i gazu


Odoo - Przykład 1 na 3 kolumny

oszczędność

Przystąpienie do Grupy Zakupowej to gwarancja  najniższych możliwych do uzyskania cen energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Odoo - Przykład 2 na 3 kolumny

współpraca

Nawiązanie ściślejszej współpracy między różnymi podmiotami, wchodzącymi w skład grupy zakupowej energii elktrycznej i gazu ziemnego.

Odoo - Przykład 3 na 3 kolumny

organizacja

Koordynujemy działania handlowe, kompleksowo wspierające proces zakupu w firmach które przystąpiły do grupy zakupowej..

Korzyści z uczestnictwa w grupie zakupowej

jakie korzyści daje uczestnictwo w grupie zakupowej energii i gazu?

1. uzyskanie niższych kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu.
2. uzyskanie niższych kosztów operacyjnych związanych z funkcjonowaniem działów zakupów uczestników grupy
3. usprawnienie procesów zakupowych
4. możliwość uzyskania lepszych dla poszczególnych jednostek warunków realizacji przedmiotu zamówienia
5. możliwość ujednolicenia stosowanych rozwiązań

6. nawiązanie ściślejszej współpracy między różnymi podmiotami

Dowiedz się więcej.

Dołącz do nas i spraw, by twoja firma stała się lepszym miejscem.