Analiza usługi dystrybucji energii elektrycznej

12,30 zł 12.3 PLN

10,00 zł

Dodaj do koszyka

Podane ceny brutto zawierają podatek VAT

Krótkie terminy realizacji

Analiza parametrów usługi dystrybucji energii elektrycznej

Analiza kosztów energii 

Jednym z podstawowych sposobów osiągnięcia oszczędności na dostawach energii elektrycznej jest optymalizacja kosztów dystrybucji energii elektrycznej. W ramach świadczonej usługi przeprowadzamy kompleksową analizę parametrów umowy oraz faktur od Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Efektem przeprowadzonej przez naszych ekspertów analizy jest wykazanie potencjalnych oszczędności możliwych do osiągnięcia przy zastosowaniu zarówno działań bezinwestycyjnych jak i inwestycyjnych.

Zakres usługi dotyczy 1 PPE (Punktu Poboru Energii) z analizą okresu 12 miesięcy:

  • analiza umowy świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej zawartej z OSD

  • analiza poprawności rozliczeń na fakturach

  • analiza poziomu poboru mocy umownej oraz dostosowanie do rzeczywistego zużycia

  • analiza kosztów związanych z karami za przekroczenie mocy umownej

  • analiza i opracowanie profilu zużycia

  • analiza i sprawdzenie poprawności dostosowanie grupy taryfowej do profilu zużycia

  • analiza osiągniętego współczynnika tg fi

  • analiza poziomu opłat z tytułu ponad umownego poboru mocy biernej indukcyjnej oraz pojemnościowej


Audyt parametrów usługi dystrybucji energii elektrycznej  proponowany jest do wszystkich firm i instytucji nie posiadających wykwalifikowanej kadry technicznej czy służ energetycznych które zarządzają gospodarką energetyczną.  Niemniej jednak warto również skontrolować własne służby techniczne, ponieważ w naszej wieloletniej karierze spotykaliśmy się z sytuacjami, że pomimo solennych zapewnień wobec swoich przełożonych "że wszystko jest w najlepszym porządku"  - często nie miało to odzwierciedlenia w rzeczywistości, a po przeprowadzonej analizie wychodziły grzeszki, grzechy czy wręcz "grzech śmiertelne" które narażały firmy na ogromne straty finansowe.

Wynikiem przeprowadzonej analizy jest raport. W raporcie przedstawiamy zalecenia które należy wdrożyć w celu optymalizacji kosztów dystrybucji energii. Podstawą do przeprowadzenia audytu jest dostarczenie kompletu dokumentów  tj. umowy oraz faktur za 12 miesięcy (rok kalendarzowy).

zamów PAKIET

Audyt parametrów usługi dystrybucji energetycznej jest jednym z elementów każdego z oferowanych przez nas Pakietów kompleksowej obsługi energetycznej dla firm.

sprawdź proponowane pakiety