Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii – kluczowe zmiany

16 sierpnia 2023 przez
Dobrosława Bieryta
| Brak komentarzy na ten moment


1. Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii

Sejm w dniu 07.07.2023 r. przyjął obszerną nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Nowelizacja ta stanowi odpowiedź na wymogi unijnej dyrektywy dotyczącej OZE (RED II) i jest wynikiem dwuletnich prac nad projektem oznaczonym symbolem UC99. Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) przedstawiło kompleksowy projekt, którego głównym celem jest dostosowanie polskiego prawa do wymogów unijnych, w tym dotyczących zwiększenia udziału energii odnawialnej w sektorze ciepłowniczym i chłodniczym.


2. Zmiany w nowelizacji:

 • Wsparcie dla klastrów energetycznych: Osoby i firmy, które zdecydują się na współpracę w ramach klastrów energetycznych, mogą liczyć na systemowe wsparcie oraz preferencyjne traktowanie energii odnawialnej dostarczanej do sieci.
 • Hybrydowe instalacje OZE: Dzięki nowym przepisom, inwestując w hybrydowe instalacje, można połączyć je z magazynem energii, co zwiększa efektywność i pozwala na lepsze zarządzanie wyprodukowaną energią.
 • Umowy PPA: Dla producentów energii OZE otwierają się nowe możliwości sprzedaży energii bezpośrednio do odbiorców, co może przynieść korzyści finansowe.
 • Sprzedaż energii w modelu P2P: Wprowadzenie modelu peer-to-peer pozwoli na sprzedaż energii bezpośrednio między prosumentami, co może być atrakcyjne dla osób i firm produkujących nadwyżki energii.

Klastry energetyczne – nowa koncepcja działania

Nowelizacja wprowadza znaczące zmiany w obszarze klastrów energetycznych. Celem tych zmian jest zapewnienie systemowego wsparcia dla klastrów oraz stymulowanie inwestycji w ich ramach. Kluczowym elementem jest preferencyjne traktowanie energii odnawialnej produkowanej przez członków klastra i dostarczanej do sieci elektroenergetycznej.

Hybrydowe instalacje OZE – przyszłość energetyki odnawialnej

Nowelizacja ustawy o OZE wprowadza regulacje dotyczące "hybrydowych instalacji odnawialnych źródeł energii". Chociaż w Polsce jest ich niewiele (łączna moc wynosi około 20 MW), nowe przepisy zakładają, że takie instalacje będą mogły działać tylko w połączeniu z magazynem energii.


Umowy PPA – nowe zasady zawierania umów sprzedaży energii

Nowelizacja precyzuje zasady zawierania umów sprzedaży energii, określanych jako umowy PPA. Te umowy przewidują sprzedaż energii odnawialnej za pośrednictwem publicznych sieci oraz bezpośrednio do odbiorcy. Producent energii OZE, który zawarł umowę PPA, będzie musiał przekazać informacje o jej kluczowych warunkach do Prezesa URE.


Model sprzedaży energii Peer-to-peer (P2P) – rewolucja na rynku energetycznym

Nowe przepisy wprowadzają model sprzedaży energii między prosumentami, zarówno samodzielnie, jak i za pośrednictwem agregatorów. Model P2P opiera się na wymianie energii między "rówieśnikami" oraz na stałym i krótkoterminowym przełączaniu się odbiorców między różnymi dostawcami. Wprowadzenie tego modelu w Polsce przewidziane jest na 1 stycznia 2026 roku.

3. Szanse i zagrożenia dla inwestorów

Szanse

 1. Wsparcie dla klastrów energetycznych: Osoby i firmy, które zdecydują się na współpracę w ramach klastrów energetycznych, mogą liczyć na systemowe wsparcie oraz preferencyjne traktowanie energii odnawialnej dostarczanej do sieci.

 2. Hybrydowe instalacje OZE: Dzięki nowym przepisom, inwestując w hybrydowe instalacje, można połączyć je z magazynem energii, co zwiększa efektywność i pozwala na lepsze zarządzanie wyprodukowaną energią.
 3. Umowy PPA: Dla producentów energii OZE otwierają się nowe możliwości sprzedaży energii bezpośrednio do odbiorców, co może przynieść korzyści finansowe.

 4. Sprzedaż energii w modelu P2P: Wprowadzenie modelu peer-to-peer pozwoli na sprzedaż energii bezpośrednio między prosumentami, co może być atrakcyjne dla osób i firm produkujących nadwyżki energii.

Zagrożenia

 1. Zmieniające się regulacje:Jak każda nowelizacja, wprowadzenie nowych przepisów może wiązać się z koniecznością dostosowania się do nich, co może generować dodatkowe koszty.
 2. Konieczność inwestycji w dodatkowe technologie: Dla hybrydowych instalacji OZE konieczne będzie połączenie z magazynem energii, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami inwestycyjnymi.
 3. Ryzyko związane z umowami PPA: Chociaż umowy PPA otwierają nowe możliwości, wiążą się też z koniecznością przekazania informacji o umowie do Prezesa URE, co może być obciążeniem administracyjnym.

4. Jak zarobić na energii słonecznej wg nowych przepisów?

 1. Sprzedaż energii w modelu P2P: Dzięki nowemu modelowi sprzedaży energii, osoby fizyczne i firmy mogą sprzedawać nadwyżki energii bezpośrednio innym prosumentom, co może przynieść dodatkowe korzyści finansowe.
 2. Współpraca w ramach klastrów energetycznych: Uczestniczenie w klastrowych projektach energetycznych może otworzyć dostęp do preferencyjnych taryf oraz wsparcia systemowego.
 3. Zawieranie umów PPA: Bezpośrednia sprzedaż energii do odbiorców końcowych może być bardziej opłacalna niż sprzedaż przez pośredników czy sieci energetyczne.


Czy inwestorzy potrzebują coś prócz dotychczasowej instalacji?

W zależności od specyfiki działalności i planów na przyszłość, inwestorzy mogą rozważyć:

 1. Rozbudowę instalacji: Aby zwiększyć produkcję energii i sprzedawać jej nadwyżki.
 2. Inwestycję w magazyny energii: W przypadku hybrydowych instalacji OZE.
 3. Uczestnictwo w klastrowych projektach energetycznych: Może to wymagać dodatkowych inwestycji lub dostosowań technicznych.
Dobrosława Bieryta 16 sierpnia 2023
Udostępnij ten artykuł
Archiwizuj
Zaloguj się by zostawić komentarz