KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ

Rozwiązania szyte na miarę

Wybór rozwiązania kompensatora mocy biernej zależny jest od rodzaju odbiorników zainstalowanych u odbiorcy, częstotliwości zmiany obciążenia, asymetrii obciążenia i wielu innych czynników.

oszczędność

Obniżenie lub całkowite wyeliminowanie opłat za moc bierną pobraną i oddaną

optymalizacja

Zmniejszenie strat mocy czynnej w związku z przepływem mocy biernej, a tym samym obniżenie opłat za moc czynną.

minimalizacja

Odciążenie sieci i urządzeń z przepływów związanych z mocą bierną.

Kompensacja mocy biernej

Moc bierna w obwodach prądu zmiennego jest wielkością opisującą pulsowanie energii elektrycznej między elementami obwodu elektrycznego. Ta oscylująca energia nie jest zamieniana na użyteczną pracę lub ciepło, niemniej jest ona konieczna do funkcjonowania maszyn elektrycznych. W zależności od odbiornika energii wyróżniamy: Energię bierną indukcyjną (pobraną) – związana z odbiornikami indukcyjnymi energii (np. silniki elektryczne, transformatory, piece indukcyjne) Energia bierna pojemnościowa (oddana) – związana ze źródłami mocy biernej (np. generatory, UPS-y, kondensatory oraz pojemność linii energetycznych) Zarówno moc bierna indukcyjna, jak i pojemnościowa wpływa na zwiększenie strat cieplnych oraz ogranicza sprawność transformatorów i linii kablowych, zatem usunięcie z sieci mocy biernej powoduje zmniejszenie współczynnika mocy, jak również spadek składowej prądu i wydłużenie żywotności kabli, transformatora oraz innych elementów sieci zasilającej. 

Za co płacisz?

Współczynnikiem charakteryzującym stosunek wartości mocy biernej do mocy czynnej Q/P jest współczynnik tgϕ (parametr ten zawsze jest rozliczany na fakturze dystrybucyjnej za energię elektryczną). Odbiorca który średnio przez cały okres rozliczeniowy utrzymuje wspomniany współczynnik tgϕ na poziomie od 0 do 0,4 przy indukcyjnym charakterze mocy nie ponosi opłat za moc bierną. W przypadku gdy ten współczynnik jest większy niż 0,2 - 0,4 (w zależności od OSD) odbiorca ponosi opłaty za moc bierną indukcyjną w wielkości zależnej od zużycia danej mocy. Na fakturze za dystrybucję w pozycji „energia biernej indukcyjnej lub energia bierna pojemnościowa” należy sprawdzić poziom współczynnika mocy (tg ϕ). Jeżeli jest wyższy niż umowny (np. 0,4 – umowny, a zarejestrowany – 0,78), pojawią się na naszej fakturze kary – których możesz uniknąć stosując kompensację mocy biernej.

Shop Now

MOC BIERNA ​ 

Rodzaje kompensatorów mocy biernej

Wybór rozwiązania kompensatora mocy biernej zależny jest od rodzaju odbiorników zainstalowanych u odbiorcy, częstotliwości zmiany obciążenia, asymetrii obciążenia i wielu innych czynników.

baterie kondensatorów z dławikami zabezpieczającymi 

baterie kondensatorów asymetryczne 
filtry aktywne 
​ baterie kondensatorów symetryczne 

MOC BIERNA

Koszty kompensacji mocy biernej

Pomiar wykonywany jest za pomocą urządzeń certyfikowanych urządzeń pomiarowych. Analizator AS–3minidiagnoza przeznaczony jest do monitorowania określonych w Prawie Energetycznym standardów jakościowych zasilania. Wykorzystywany jest do prowadzenia miejscowych i czasowych pomiarów i rejestracji parametrów sieci jedno i trójfazowej. Przy pomocy interfejsu komunikacyjnego oraz dedykowanego oprogramowania dostępny jest podgląd bieżących pomiarów oraz możliwe jest przeglądanie wielkości zarejestrowanych, z uwzględnieniem daty i czasu rejestracji oraz sporządzanie raportów w postaci tabel i wykresów.

Na podstawie wykonanego pomiaru dokonujemy analizy i dobieramy urządzenie o optymalnych parametrach (m.in. moc, ilość stopni, możliwość rozbudowy, rodzaj wykonaniu). Następnie przedstawiamy ofertę dostosowana do Twoich wymagań oraz możliwości finansowych. W przypadku zamówienia układu kompensacji mocy biernej na usługi pomiarowe udzielamy rabatu w wysokości 80%.


W celu doboru optymalnego układu kompensacji mocy biernej, należy wykonać pomiary analizatorem sieci. Koszt przyjazdu naszego wykwalifikowanego pomiarowca i dokonanie pomiaru przedstawia się następująco:

moc bierna indukcyjna (pobrana)

650 zł za każdy punkt pomiarowy

mocy bierna pojemnościowa (oddana)

1200 zł za każdy punkt pomiarowy


Opłacalność kompensacji biernej

Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że Odbiorcy energii którzy ponoszą opłaty za energię bierną powyżej 400 PLN/miesięcznie powinni zainstalować układ kompensacji mocy biernej.

Okresy zwrotu inwestycji bywają bardzo różne i zależą od miesięcznej opłaty za energię bierna na fakturze oraz ceny baterii kondensatorów. Niektórym z naszych Klientów inwestycja zwracała się już w trzecim miesiącu użytkowania (wcześniejsze opłaty na poziomie kilku tysięcy złotych) niektórym, przy inwestycji w baterie na poziomie 80 tys. PLN w ciągu 11 miesięcy.


Skorzystaj z oferty już dziś!

Dołącz do do grona naszych klientów i spraw, by twoja firma stała się lepszym miejscem.