Dostosowanie układów pomiarowych do TPA

Sprawdź ofertę PowerGo z zakresu modernizacji układów pomiarowych.

Śledź nas:

Dostosowanie układów pomiarowych

Aby Odbiorca energii mógł skorzystać z zasady TPA (zakup energii od wybranego sprzedawcy) układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej musi być (potocznie) dostosowany do zasady TPA a wg formalnej nomenklatury Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) – spełniać aktualne wymagania techniczne dla układu pomiarowo-rozliczeniowego określone w „Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) lokalnego OSD.

oszczędność

Zastosowanie zasady ma na celu wzmocnienie konkurencji
na rynku i z reguły ma wpływ na obniżenie cen.

wybór

Dostosowanie układów pomiarowych do TPA umożliwi Ci wybranie spośród ofert dowolnych sprzedawców

bezpieczeństwo

Uzyskasz wgląd w aktualne zużycie prądu. Rozliczenia za energię elektryczną otrzymasz tylko i wyłącznie w oparciu
o faktyczne zużycie prądu.

 
Co oznacza

dostosowanie układów pomiarowych do TPA


Third-party Access, TPA (pol. Dostęp Osób Trzecich, Zasada dostępu stron trzecich) - zasada polegająca na udostępnieniu przez właściciela bądź operatora infrastruktury sieciowej sprzedawcy zewnętrznemu (osobom trzecim) w celu dostarczenia przez niego usług swoim Odbiorcom. Dzięki zastosowaniu zasady TPA, możliwa staje się demonopolizacja rynku. Odbiorcy końcowi towarów/usług mają prawo dokonania wolnego wyboru dostawcy danego towaru bądź usługi. Zastosowanie zasady ma na celu wzmocnienie konkurencji na rynku i z reguły ma wpływ na obniżenie cen.

NASZA OFERTA

Zakres dostosowania układu pomiarowego do TPA

W celu modernizacji układu pomiarowego należy:

krok pierwszy

Pierwszym krokiem jest wystąpienie do lokalnego OSD z wnioskiem o określenie wymagań technicznych dla układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej. Wniosek taki może złożyć bezpośrednio Odbiorca – lub w ramach udzielonego nam pełnomocnictwa możemy złożyć taki wniosek w imieniu Odbiorcy.

krok drugi

Na bazie otrzymanych z OSD wymagań wykonujemy dodatkowa wizję lokalną w miejscu instalacji układu.

krok trzeci

Po wykonaniu wizji lokalnej przedstawiamy ofertę na wykonanie modernizacji w zakresie:

 1. Wykonanie oraz uzgodnienie projektu technicznego z OSD
 2. Demontaż istniejącego układu pomiaru energii elektrycznej
 3. Montaż urządzeń zgodnie ze specyfikacją.
 4. Uruchomienie układu pomiaru energii i transmisji danych pomiarowych.
 5. Podpisanie protokołu odbioru układu przez OSD - po podpisaniu protokołu odbioru z OSD twoja umowa z nowym sprzedawcą energii może wejść w życie. Od tej pory możesz zacząć cieszyć się oszczędnościami.
krok czwartyZakres modernizacji:

 • Opracowanie projektu technicznego oraz jego uzgodnienie w OSD
 • Demontaż istniejącego układu pomiarowego oraz przekładników
krok piąty

Montaż nowego układu pomiarowego zgodnie ze specyfikacją

 1. Wymiana przekładników prądowych i napięciowych
 2. Wymiana liczników energii
 3. Wymiana okablowania i listwy SKA
 4. Montaż szafy/tablicy licznikowej
 5. Montaż zegara synchronizującego
 6. Montaż rezystora
 7. Montaż modułów komunikacyjnych
 8. Montaż urządzeń podtrzymujących pracę bez zasilania z sieci (UPS)


krok szósty

Sprawdzenie i uruchomienie stacji SN, układu pomiarowego i układu transmisji danych


Cel modernizacji układu pomiarowego

Aby Odbiorca energii mógł skorzystać z zasady TPA (zakup energii od wybranego sprzedawcy) układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej musi być (potocznie) dostosowany do zasady TPA a wg formalnej nomenklatury Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) – spełniać aktualne wymagania techniczne dla układu pomiarowo-rozliczeniowego określone w „Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) lokalnego OSD. 

Obowiązek dostosowania układu do TPA leży na właścicielu tego układu. Jeśli więc jest on Twoją własnością (a jest tak w większości przypadków Odbiorców zasilanych z sieci SN 15kW oraz WN 110kW) modernizację musisz wykonać we własnym zakresie. Jeśli jesteś Odbiorcą zasilanym z sieci nn 0,4kW właścicielem układu pomiarowego jest OSD i to na nim leży obowiązek modernizacji.

KOSZT DOSTOSOWANIA TPA

Koszt dostosowania

Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że koszty modernizacji zalezą głównie od zakresu modernizacji określonego w projekcie technicznym i związane są z aktualnym stanem układu pomiarowego. W przypadku modernizacji tylko części infrastruktury koszt może wynieść około 10 tys. PLN, w przypadku modernizacji pełnego zakresu, łącznie z wymianą kompletu przekładników koszt może wynieść ok. 35-40 tys. PLN. 

Z analiz, których często dokonujemy dla naszych Klientów wynika że okresy zwrotu inwestycji wynoszą od 3 do 12 miesięcy i zależą głównie od ilości zużywanej energii oraz cen oferowanych przez nowego sprzedawcę energii. 

Jak uzyskać wycenę?

Do wstępnej wyceny modernizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego
potrzebne są: 

 • schemat techniczny układu lub stacji SN 
 • zdjęcia tablicy licznikowej oraz licznika, 
 • opcjonalnie: zdjęcie przekładników prądowych i napięciowych, 
 • opcjonalnie: zdjęcie z tabliczek znamionowych liczników, 
 • charakterystyka energetyczna: OSD, moc umowna, grupa taryfowa.


Zainteresowany ofertą? Skontaktuj się z nami!