Dostosowanie układów pomiarowych do TPA

Aby Odbiorca energii mógł skorzystać z zasady TPA (zakup energii od wybranego sprzedawcy) układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej musi być (potocznie) dostosowany do zasady TPA a wg formalnej nomenklatury Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) – spełniać aktualne wymagania techniczne dla układu pomiarowo-rozliczeniowego określone w „Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) lokalnego OSD.

Odoo - Przykład 1 na 3 kolumny

oszczędność

Zastosowanie zasady ma na celu wzmocnienie konkurencji na rynku i z reguły ma wpływ na obniżenie cen.

Odoo - Przykład 2 na 3 kolumny

wybór

Dostosowanie układów pomiarowych do TPA umożliwi Ci wybranie spośród ofert dowolnych sprzedawców

Odoo - Przykład 3 na 3 kolumny

bezpieczeństwo

Uzyskasz wgląd w aktualne zużycie prądu. Rozliczenia za energię elektryczną otrzymasz tylko i wyłącznie w oparciu o faktyczne zużycie prądu.

Dostosowanie układów pomiarowych do TPA

Third-party Access, TPA (pol. Dostęp Osób Trzecich, Zasada dostępu stron trzecich) - zasada polegająca na udostępnieniu przez właściciela bądź operatora infrastruktury sieciowej sprzedawcy zewnętrznemu (osobom trzecim) w celu dostarczenia przez niego usług swoim Odbiorcom. Dzięki zastosowaniu zasady TPA, możliwa staje się demonopolizacja rynku. Odbiorcy końcowi towarów/usług mają prawo dokonania wolnego wyboru dostawcy danego towaru bądź usługi. Zastosowanie zasady ma na celu wzmocnienie konkurencji na rynku i z reguły ma wpływ na obniżenie cen.

 

Zakres dostosowania układu pomiarowego do TPA

W celu modernizacji układu pomiarowego należy:

 • Pierwszym krokiem jest wystąpienie do lokalnego OSD z wnioskiem o określenie wymagań technicznych dla układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej. Wniosek taki może złożyć bezpośrednio Odbiorca – lub w ramach udzielonego nam pełnomocnictwa możemy złożyć taki wniosek w imieniu Odbiorcy.

 • Na bazie otrzymanych z OSD wymagań wykonujemy dodatkowa wizję lokalną w miejscu instalacji układu.

 • Po wykonaniu wizji lokalnej przedstawiamy ofertę na wykonanie modernizacji w zakresie 

  1. Wykonanie oraz uzgodnienie projektu technicznego z OSD

  2. Demontaż istniejącego układu pomiaru energii elektrycznej

  3. Montaż urządzeń zgodnie ze specyfikacją.

  4. Uruchomienie układu pomiaru energii i transmisji danych pomiarowych.

  5. Podpisanie protokołu odbioru układu przez OSD - po podpisaniu protokołu odbioru z OSD twoja umowa z nowym sprzedawcą energii może wejść w życie. Od tej pory możesz zacząć cieszyć się oszczędnościami.

 • Zakres modernizacji:

 • Opracowanie projektu technicznego oraz jego uzgodnienie w OSD

 • Demontaż istniejącego układu pomiarowego oraz przekładników

 • Montaż nowego układu pomiarowego zgodnie ze specyfikacją 

  • Wymiana przekładników prądowych i napięciowych

  • Wymiana liczników energii

  • Wymiana okablowania i listwy SKA

  • Montaż szafy/tablicy licznikowej

  • Montaż zegara synchronizującego

  • Montaż rezystora

  • Montaż modułów komunikacyjnych

  • Montaż urządzeń podtrzymujących pracę bez zasilania z sieci (UPS)

 • Sprawdzenie i uruchomienie stacji SN, układu pomiarowego i układu transmisji danych

Zainteresowany ofertą?

Dołącz do nas i spraw, by twoja firma stała się lepszym miejscem.