Oferta PowerGo

Wykonujemy pomiary oraz analizy jakości energii elektrycznej. Nasze analizator przeznaczony jest do monitorowania określonych w Prawie Energetycznym standardów jakościowych zasilania. Wykorzystywany jest do prowadzenia miejscowych i czasowych pomiarów i rejestracji parametrów sieci jedno i trójfazowej. Przy pomocy interfejsu komunikacyjnego oraz dedykowanego oprogramowania dostępny jest podgląd bieżących pomiarów oraz możliwe jest przeglądanie wielkości zarejestrowanych, z uwzględnieniem daty i czasu rejestracji oraz sporządzanie raportów w postaci tabel i wykresów.

 kontrola

Bieżący podgląd wyników pomiarów, usystematyzowanych według daty i czasu rejestracji.

jakość

Dzięki naszemu doświadczeniu, a także dedykowanemu oprogramowaniu, dostarczymy Ci jasne i precyzyjne wyniki analizy.

bezpieczeństwo

Dzięki pomiarom i analizie energii elektrycznej zweryfikujesz jakość odbieranych usług.

OFERTA POMIARU I ANALIZY

Co składa się na ofertę

pomiaru i analizy energii?


Rejestr zdarzeń

Chronologiczna lista ostatnich 25 tysięcy zdarzeń:

 • przekroczenia nastawionych progów tolerancji mierzonych parametrów w 200 ms okresie pomiarowym
 • przekroczenia nastawionych 2 poziomów tolerancji napięcia średniego z 
 • jednoczesną rejestracją stanów liczydeł energii
 • zaniki i skoki napięcia (rozdzielczość 1/2 okresu sieci)
 • asymetria napięć i prądów
 • przekroczenia cosinusa i tangensa
 • przekroczenia współczynnika K
 • przekroczenia zawartości harmonicznych w napięciu lub prądzie
Rejestr poboru mocy okresowej 

Zestawienie obciążeń z ostatnich 37 tysięcy okresów o ustawionym czasie trwania (np.15–to minutówki) zawierające:

 • zużycie mocy w wybranym okresie 
 • data rozpoczęcia i zakończenia oraz czas trwania wybranego okresu
 • stany liczników energii na koniec wybranego okresu
 • wskaźnik przekroczenia mocy w wybranym okresie

Rejestr napięć i prądów

Niezależny zapis do 32 tysięcy uśrednionych wartości skutecznych napięć i prądów dla wszystkich faz. Najważniejsze właściwości to:

 • rejestracja w zadanych odstępach czasu
 • rejestracja przy dużych zmianach
 • rejestracja synchronicznie z rejestratorem poboru mocy
 • ustawiany czas uśredniania

Analiza zawartości harmonicznych

Analiza zawartości harmonicznych w prądzie
i napięciu:

 • zawartość ilościowa i procentowa harmonicznych
 • analiza on-line do 15-tej harmonicznej oraz do 50-tej harmonicznej w programie ASKoncentrator
 • wskaźnik przekroczeń progów współczynniki THDu i THDi, K
 • wartość skuteczna napięcia i prądu, cosinus dla każdej harmonicznej

Rozpocznij optymalizację swojej energii już dziś!

Zdobądź cenne informacje o swoim zużyciu energii – skontaktuj się z nami!

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.