DOTACJE I DOFINANSOWANIA

Aktualne dofinansowania
instalacji fotowoltaicznych

Aktualne i archiwalne informacje na temat dofinansowań, dopłat i dotacji instalacji fotowoltaicznych oraz innych programów finansowania

  • Dla firmy

Dofinansowania instalacji fotowoltaicznych dla firm i przedsiębiorców

  • Dla domu

Dofinansowania fotowoltaiki dla gospodarstw domowych

  • Dla rolników

Dofinansowania instalacji fotowoltaicznych dla rolików

DOFINANSOWANIA

Dopłaty do fotowoltaiki

W PowerGo rozumiemy, jak ważna jest zielona energia dla przyszłości naszej planety. Dlatego koncentrujemy się na oferowaniu rozwiązań fotowoltaicznych dla rolników i właścicieli gospodarstw rolnych. Nasze instalacje fotowoltaiczne nie tylko pomagają w produkcji czystej energii, ale również umożliwiają korzystanie z dofinansowań dostępnych w 2023 roku. Dzięki funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej, rolnicy mogą skorzystać z atrakcyjnych ofert montażu instalacji fotowoltaicznej, jednocześnie zwiększając swoją niezależność energetyczną i przyczyniając się do ochrony środowiska.

Pozyskanie dofinansowania

W PowerGo oferujemy kompleksowe wsparcie w pozyskiwaniu dofinansowań do fotowoltaiki dla różnych grup odbiorców, w tym dla rolników. Nasze usługi obejmują pomoc w zarządzaniu energią, dostosowywanie systemów do indywidualnych potrzeb, jak i wsparcie w uzyskaniu dopłat do fotowoltaiki dla rolników w 2023 roku. Dzięki współpracy z lokalnymi spółdzielniami energetycznymi, jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom najlepsze rozwiązania, które nie tylko przynoszą oszczędności, ale i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju energetycznego.

kontakt

AKTUALNE DOFINANSOWANIA

Przegląd Programów Dofinansowań

w roku 2023

Program Mój Prąd 5.0

Dofinansowanie do 58 tys. zł na instalacje fotowoltaiczne dla gospodarstw domowych. Beneficjenci poprzedniej edycji mogą otrzymać dodatkowe wyrównanie. Szczegóły programu dostępne są na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Nabór trwa od 22.04.2023 do dnia 22.12.2023 lub do wyczerpania środków przewidzianych na wypłatę dotacji.

Dofinansowanie przedsięwzięć polegające na zakupie i montażu:

Mikroinstalacje fotowoltaiczne od 2-10 kW (do 7000 zł)

Magazyny Energii (do 16 000 zł)

Pompy Ciepła (do 28 500 zł) lub Magazyny Ciepła (do 5000 zł)

Systemy EMS/HEMS (do 3000 zł)

• Kolektorów Słonecznych (do 3500 zł)

Nabór dedykowany: Prosumentom rozliczającym się w systemie net-billing.

Regionalne Europejskie Fundusze 2021-2027

Programy wsparcia z Europejskich Funduszy dla poszczególnych województw, z naciskiem na zieloną energię. Na przykład, województwo śląskie otrzyma 5,14 mld euro, a małopolskie 2,69 mld euro. Informacje o tych funduszach znajdują się na stronach internetowych poszczególnych urzędów marszałkowskich województw.


Programy wsparcia dla: rozwoju regionalnego w Polsce.

Priorytet na: zieloną energię i zrównoważony rozwój.

Dostępne środki: różnią się w zależności od województwa.

Projekty obejmują: inwestycje w odnawialne źródła energii, infrastrukturę, edukację i inne.

Terminy naborów i kryteria: określone przez urzędy marszałkowskie województw i instytucje zarządzające funduszami.


Program FENG

Kontynuacja programu Inteligentny Rozwój, skierowana głównie do przedsiębiorstw i instytucji badawczych. Oferuje wsparcie w formie dotacji, pożyczek i gwarancji bankowych. Więcej informacji na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Nabór: Trwa przez cały rok 2023, pierwsze konkursy uruchamiane na początku lutego.
Ilość naborów: 27 naborów w trybie konkurencyjnym i 16 w trybie niekonkurencyjnym.
Budżet: około 4,7 mld euro (ok. 21 mld zł), co stanowi około 60% całego budżetu programu w obecnej perspektywie finansowej.
Szczegółowe informacje: konkursy skierowane do firm, organizacji badawczych i instytucji wspierających biznes, obejmujących wszystkie obszary programu, w tym transformację cyfrową i innowacyjne projekty.
Ścieżka SMART: 4,36 mld euro, zostanie przeznaczona na ścieżkę SMART, wspierającą projekty B+R+I, realizowane w formie wsparcia modułowego.

Krajowy Plan Odbudowy (KPO)

Program ma na celu wzmocnienie gospodarki i uczynienie jej bardziej odporną na kryzysy. W ramach KPO planowane są m.in. montaże instalacji fotowoltaicznych, z budżetem ok. 15 mld zł. Szczegóły dostępne na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Cel Programu: Wzmocnienie polskiej gospodarki i uczynienie jej bardziej odporną na kryzysy, z naciskiem na transformację cyfrową, innowacje, środowisko, edukację i zdrowie.

Finansowanie: Program finansowany ze środków europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF).

Okres Realizacji: Projekty realizowane po 1 lutego 2020 roku do 31 sierpnia 2026 roku.

Struktura: Program obejmuje zarówno reformy, jak i inwestycje w różnych sektorach gospodarki.

dowiedz się więcej >

Program FEnIKS

Budżet programu to ponad 24 mld euro, z przeznaczeniem na wsparcie energii odnawialnej. Program skierowany jest do szerokiej grupy odbiorców, w tym osób fizycznych i instytucji. Szczegóły dostępne na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Nabór trwa: od 15 grudnia 2023 r. do 15 lutego 2024 r.
Warunek wstępny: przeprowadzenie audytu energetycznego, który wskaże poprawienie wydajności energetycznej o minimum 30%.

Dofinansowanie obejmuje: podniesienie efektywności energetycznej, instalację urządzeń OZE, instalacja urządzeń do produkcji, magazynowania, tankowania lub transportu wodoru, termomodernizacja budynków, technologia odzysku ciepła, przyłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej, instalacja niskoemisyjnych lub odnawialnych źródeł ciepła lub energii elektrycznej, w tym magazynów energii i pomp ciepła, wymiana oświetlenia, montaż urządzeń umożliwiających indywidualne rozliczenie (BMS), modernizacja wentylacji i klimatyzacji.

Nabór dedykowany: przedsiębiorstwa, spółdzielnie mieszkaniowe, inne podmioty
Budżet konkursu: FENX.01.01 wynosi 705 mln zł, FENX.02.02 - 300 mln zł

Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Dofinansowanie Fotowoltaiki:

Wykorzystaj Dostępne Programy

Dofinansowanie fotowoltaiki to doskonała szansa dla osób i firm, które chcą zainwestować w energię odnawialną. Istnieje wiele programów, które oferują wsparcie finansowe. W 2023 roku program "Mój Prąd 5.0" umożliwia uzyskanie nawet do 58 tysięcy złotych. Program "Czyste Powietrze" oferuje wsparcie do 15.000 zł. Fundusze Europejskie w ramach programu "FEnIKS" wynoszą ponad 24 mld euro, dostępne dla różnych beneficjentów. "FENG" to wsparcie głównie dla przedsiębiorstw i instytucji badawczych. Krajowy Plan Odbudowy przeznacza ok. 15 mld złotych na montaże fotowoltaiczne. Regionalne Europejskie Fundusze 2021-2027 wspierają zieloną energię, np. województwo śląskie otrzymuje 5,14 mld euro. To doskonała okazja, aby inwestować w fotowoltaikę i przyczynić się do ochrony środowiska, korzystając z dostępnych dofinansowań.

kontakt

regionalne programy dofinansowań fotowoltaiki w Polsce na rok 2023:

  1. Program Stop Smog: Dofinansowanie do 70% kosztów (maksymalnie 53 tys. zł na budynek) dla osób fizycznych z gmin, w których obowiązuje uchwała antysmogowa, przy mocy instalacji do 50 kW​​.
  2. Program EKO-KLIMAT Woda Powietrze Ziemia: Dla osób fizycznych, firm, wspólnot mieszkaniowych z woj. kujawsko-pomorskiego. Oferuje atrakcyjnie oprocentowaną pożyczkę do 100% kosztów z umorzeniem 5-15% wartości, bez limitu mocy instalacji​​.
  3. Program Ochrona Atmosfery - WFOŚiGW: Dla osób fizycznych, firm, wspólnot mieszkaniowych, rolników z różnych województw. Zapewnia atrakcyjnie oprocentowaną pożyczkę do 100% kosztów kwalifikowanych, z mocą instalacji zależną od wybranego WFOŚiGW​​.
  4. Projekt Inwestycje, Innowacje, Energetyka dla województwa dolnośląskiego: Oferuje pożyczki z oprocentowaniem od 0,5% na inwestycje od 100 tys. zł do 1 mln zł dla jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, grup producentów rolnych, szkół z woj. dolnośląskiego, przy mocy instalacji do 2 MW​​.

 

Otrzymaj dofinansowanie na fotowoltaikę i Inwestuj w przyszłość - Skorzystaj z naszej pomocy!

Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dostępnych dofinansowań na fotowoltaikę i inwestycji w energię odnawialną. Nasz zespół ekspertów jest gotów pomóc w wyborze najlepszego programu i odpowiedzieć na wszystkie pytania. Skorzystaj z naszego doświadczenia i przejdź na zieloną energię już teraz!