Informacja OSD na temat dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł wytwarzania - stan na 30.09.2023

Jaką mocą przyłączeniową dla źródeł wytwarzania dysponują Operatorzy Sieci Dystrybucyjnych ?
16 października 2023 przez
Daniel Kowalczyk
| Brak komentarzy na ten moment

Chcielibyśmy Państwa poinformować o aktualnym stanie dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł wytwarzania energii elektrycznej na dzień 30 września 2023 roku. Informacja ta jest istotna dla wszystkich zainteresowanych stron oraz operatorów systemów dystrybucji energii elektrycznej (OSD).


Pragniemy zaznaczyć, że publikowane dane są  wynikiem analizy dostępności infrastruktury dystrybucyjnej oraz obciążenia sieci, uwzględniając wszystkie obecne i przyszłe projekty rozwoju sieci.


W związku z dynamicznym rozwojem sektora odnawialnych źródeł energii oraz coraz większą liczbą nowych projektów energetycznych, jesteśmy świadomi konieczności monitorowania i dostosowywania dostępnej mocy przyłączeniowej. Operator systemu dystrybucji regularnie przeprowadza analizy, aby zapewnić stabilność i niezawodność dostarczanej energii.


Jeśli Państwo planują nowe projekty w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, prosimy o skontaktowanie się z nami w celu omówienia dostępności mocy przyłączeniowej oraz procesu zgłaszania takich projektów. Chcemy zapewnić Państwu pełne wsparcie i ułatwić proces przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.


Pamiętajmy, że efektywna współpraca między OSD a producentami energii elektrycznej jest kluczowa dla zrównoważonego rozwoju sektora energetycznego oraz zapewnienia dostaw energii na potrzeby naszej społeczności.


ENERGA OPERATOR

Energa Operator - informacja dotycząca wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł, a także planowanych zmian tych wartości w okresie kolejnych 5 lat od dnia ich publikacji dla całej sieci przedsiębiorstwa o napięciu znamionowym powyżej 1 kV. Stan na dzień 30.09.2023r.

Czytaj Dalej
photo of truss towers

ENEA OPERATOR

ENEA Operator - informacja dotycząca wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł, a także planowanych zmian tych wartości w okresie kolejnych 5 lat od dnia ich publikacji dla całej sieci przedsiębiorstwa o napięciu znamionowym powyżej 1 kV. Stan na dzień 30.09.2023r.

Czytaj dalej 

PGE Dystrybucja

PGE Dystrybucja - informacja dotycząca wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł, a także planowanych zmian tych wartości w okresie kolejnych 5 lat od dnia ich publikacji dla całej sieci przedsiębiorstwa o napięciu znamionowym powyżej 1 kV. Stan na dzień 30.09.2023r.

Czytaj dalej 
two white wind turbines

TAURON Dystrybucja

Tauron Dystrybucja - informacja dotycząca wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł, a także planowanych zmian tych wartości w okresie kolejnych 5 lat od dnia ich publikacji dla całej sieci przedsiębiorstwa o napięciu znamionowym powyżej 1 kV. Stan na dzień 30.09.2023r.

Czytaj dalej 
Daniel Kowalczyk 16 października 2023
Udostępnij ten artykuł
Archiwizuj
Zaloguj się by zostawić komentarz