opakowania zwrotne

regulamin obrotu opakowaniami zwrotnymi

Skontaktuj się z nami

 1. Towary sprzedawane przez powerGO dostarczane są na następujących rodzajach opakowań:
  • bezzwrotnych (jednorazowe),
  • zwrotnych (m.in. bębny, palety, stojaki, kosze)
 2. Dostawa i zwrot opakowań przy realizacji dostawy towarów są rejestrowane na dokumencie WZ. Klient na tym dokumencie potwierdza ilości i rodzaj opakowań jakie zostały dostarczone z towarem i nie zostały oddane przy dostawie. W sytuacji kiedy zwrot opakowań następuje poza bieżącą dostawą, podstawą do odbioru jest dokument „zlecenie zwrotu”. Opakowania wypisane razem z towarem na dowodzie dostawy (bębny i stojaki na panele fotowoltaiczne) mogą być zwracane tylko i wyłącznie ze zleceniem zwrotu, nawet w przypadku zwrotu z bieżącej dostawy.
 3. Przygotowanie opakowań do zwrotu (np. opróżnienie ich z towaru) jest obowiązkiem leżącym po stronie Klienta.
 4. Koszt opakowań zwrotnych nie jest wliczony w cenę towarów. Opakowania zwrotne są fakturowane w odrębnej pozycji na fakturze VAT wystawionej przez Sprzedającego.
 5. W przypadku, gdy Klient nie dokona zwrotu od razu przy dostawie, zostanie wystawione zlecenie za dostarczone opakowania w terminie do 5 dni od daty dostarczenia towaru.
 6. Sprzedający dopuszcza możliwość zwrotu przez Klienta opakowań zwrotnych na zasadach określonych poniżej:
  • Maksymalny termin zwrotu do Sprzedającego zakupionych opakowań wynosi 90 dni od daty ich wydania Kupującemu (w przypadku bębnów do 140 dni z zastrzeżeniem że po 90 dniach za 85% ich wartości)
  • Kupujący zwraca opakowania na własny koszt.
  • Kupujący ma możliwość dokonania zwrotu opakowań tylko na podstawie dokumentu zlecenia zwrotu.
  • Opakowania nie są uszkodzone.
 7. Zwrot opakowań do oddziału powerGO lub jedo Dostawcy może przebiegać różnymi ścieżkami:
  • Klient zwraca opakowanie bezpośrednio na miejscu w punkcie powerGo lub jego Dostawcy do pracownika magazynu – aby zwrot mógł być przyjęty od razu, klient powinien z trzydniowym wyprzedzeniem przesłać potrzebne dane do zwrotu - zestawienie opakowań oraz jakich dokumentów to dotyczy (zlecenie, dowód dostawy lub faktura). W przeciwnym razie czas oczekiwania na przyjęcie opakowań może się znacznie wydłużyć.


 Formularz zwrotu opakowań


  • Klient zgłasza handlowcowi prośbę o odebranie opakowania od siebie transportem lokalnym w formie mailowej lub telefonicznej.
  • Klient zgłasza bezpośrednio kierownikowi terminala/magazynu Onninen prośbę o odebranie opakowania od siebie transportem lokalnym.

Lista opakowań zwrotnych:

 • Bęben
 • Europaleta
 • Paleta drewniana 1200x800
 • Stojak PV
 • Paleta niewymiarowa
 • Podkładka pod bebny/belki
 • Pianka Rosa
 • Nadstawka siatkowa Magnaplast
 • Nadstawka siatkowa otwierana z boku
 • Nadstawka siatkowa wavin ocynk
 • Nadstawka drewniana
 • Kosz sorplex
 • Kosz KAN
 • Stojaki ocynkowane Wavin