Regulamin sklepu internetowego powerGO.pl


Skontaktuj się z nami

​Regulamin sklepu internetowego powerGO.pl

obowiązuje od 01.02.2022

Warunki Użytkowania ("Regulamin")

Please read these Terms of Use ("Terms", "Terms of Use") carefully before using the http://powergo.pl/ website (the "Service") operated by ​PowerGO sp. z o.o. ("us", "we", or "our").

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Użytkowania („Warunki Użytkowania”, „Regulamin”) przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej http://powergo.pl/ („Serwis”, "platforma B2B/B2C") obsługiwanej przez PowerGO sp. z o.o. („nas”, „my” lub „nasz”).

Twój dostęp do Serwisu i korzystanie z niej jest uwarunkowane akceptacją i przestrzeganiem niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Serwisu lub z niej korzystają.

Uzyskując dostęp do Serwisu lub korzystając z niego, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków Regulaminu. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią Regulaminu, nie możesz uzyskać dostępu do Serwisu.

Zakończenie Współpracy

Możemy natychmiast zakończyć lub zawiesić dostęp do naszego Serwisu, bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym bez ograniczeń w przypadku naruszenia Regulaminu.

Wszystkie postanowienia Regulaminu, które ze względu na swój charakter powinny obowiązywać po rozwiązaniu, pozostają w mocy po rozwiązaniu, w tym między innymi postanowienia dotyczące własności, wyłączenia gwarancji, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

Płatności

1. Płatności są realizowane w następujących formach:

a) przedpłata w formie przelewu,

b) płatność z odroczonym terminem w formie przelewu.

c) karta płatnicza

d) gotówka

e) płatność elektroniczna (np. PayPal, BLIK, Przelewy24)

f) kredyt ratalny

2. Forma i warunki płatności są ustalane indywidualnie przez Handlowca z Kontrahentem. W trakcie współpracy forma i warunki płatności mogą ulec zmianie na wniosek Kontrahenta lub na podstawie indywidualnych decyzji Handlowca.

3. Kontrahent może dokonywać płatności przelewem, z odroczonym terminem płatności. Termin płatności może wynosić 3, 7, 14, 21, 30 lub 45 dni. Szczegółowe zasady dotyczące płatności tego rodzaju są ustalane indywidualnie z Kontrahentem.

4. powerGO wystawia Kontrahentowi fakturę VAT za zakupione towary. Źródłem danych  kontrahenta do wystawienia faktury oraz danych dotyczących miejsca dostawy są dokumenty rejestrowe i informacje z formularza rejestracyjnego, które Kontrahent przekazuje podczas procesu rejestracji oraz zamówienia.

5. Faktura VAT jest wystawiana dopiero po opuszczeniu zamówionego towaru, który wchodzi w skład Asortymentu z magazynu powerGO.

6. Wraz z akceptacją warunków Regulaminu, Kontrahent upoważnia powerGO do wystawiania faktur bez podpisu Kontrahenta.

7. W zakładce „Zamówienia” Kontrahent ma dostęp do wszystkich WZ i FV oraz ewentualnych korekt FV powiązanych z danym Zamówieniem.

8. Kontrahent ma obowiązek pobierać wskazane dokumenty bezpośrednio z platformy B2B/B2C. Pobranie faktury jest równoznaczne z jej doręczeniem.

9. Kontrahent, korzystając z platformy sprzedażowej B2B/B2C akceptuje i wyraża zgodę na przesyłanie przez powerGO faktur drogą elektroniczną (e-faktura) na wskazany przez Kontrahenta adres e-mail.

CENNIK DOSTAW KURIERSKICH PALETOWYCH I DROBNICOWYCH

1. Przesyłki paletowe

RODZAJ PALETY
WYMIARY PALETY mm
CENA NETTO PLN
EUROPALETA1200 x 800
220,00
PÓŁPALETA800 x 600180,00
MAXI1200 x 1200330,00
moduły PV1700 x 1150330,00
konstrukcja PV2100 x 800330,00
konstrukcja PV (profile + 4m)500 x 500 x 4140do ustalenia
moduły PV + konstrukcja PV (+2m)1700 x 1150 330,00

2. Przesyłki drobnicowe


RODZAJ PRZESYŁKI
MAKSYMALNA WAGA kg
CENA NETTO PLN
Kurier drobnicowy krajowy30 kg23,00
Kurier drobnicowy z zagranicy30 kg82,00

3. Maksymalne wymiary

Najdłuższy wymiar wysyłanego przedmiotu nie może przekroczyć 2,5 m ( za wyjątkiem palety 500 x 500 x 4140 mm).

4. Koszt palet

Do każdej niepełnej palety modułów doliczany jest jej koszt w wysokości 50 zł netto.

5. Opłata za zmianę lub anulowanie zamówienia

W przypadku zmiany lub anulowania już przygotowanego zamówienia, może zostać naliczona dodatkowa opłata.

6. Przesyłki spedycyjne

Koszty usług spedycyjnych ustalane są indywidualnie.

Regulamin Zwrotu Towarów

1. Kontrahent ma możliwość dokonania zwrotu nowego towaru jedynie w przypadku uzyskania akceptacji przez Handlowca za pośrednictwem platformy B2B/B2C.

2. Kontrahent zobowiązany jest do zgłaszania zwrotów wyłącznie za pośrednictwem platformy B2B/B2C poprzez wysłanie uzupełnionego formularza zwrotu.

3. Zwrot towaru jest możliwy w terminie 14 dni od daty wysyłki.

4. Regulamin zwrotu towarów nie znajduje zastosowania do spraw związanych z procesem reklamacyjnym.

5. W przypadku wyrażenia zgody przez Handlowca na dokonanie zwrotu towaru Kontrahent we własnym zakresie przygotuje towar do wysyłki oraz zorganizuje transport pod wskazany adres magazynu.

6. Zwroty wysłane za pobraniem nie będą przyjmowane.

7. powerGO zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu w dniu zaawizowanym przez Kontrahenta.

8. W przypadku braku awizacji zwrot nie zostanie przyjęty.

9. O ewentualnej zmianie sposobu lub terminu dostawy zwrotu klient musi niezwłocznie poinformować poprzez wysłanie wiadomości na zwroty@powergo.pl

10. Po dokonaniu kontroli zwróconego towaru zostanie podjęta decyzja:

a) o zwrocie Kontrahentowi pełnej lub pomniejszonej wartości towaru

b) o odmowie przyjęcia

c) o wymianie towaru

d) o odesłaniu towaru do klienta na jego koszt

11. Zwroty dokonane bez uzasadnienia, po terminie oraz zwroty, które wymagają zaangażowania większej ilości pracowników, podlegają opłacie manipulacyjnej od 250 zł netto.

12. W odniesieniu do pkt. 11 czas, w którym zwrot zostanie poddany kontroli jakości, może ulec wydłużeniu

13. Nowy towar z zamówienia, na które został naliczony rabat, nie podlega zwrotowi.

14. Towary nabyte za punkty z programów lojalnościowych nie podlegają zwrotowi.

15. Punkty uzyskane z programu lojalnościowego za zrealizowane zamówienia przepadają w przypadku zwrotu towaru z pierwotnego zamówienia (pełnego oraz częściowego).

16. Niedostosowanie się do regulaminu skutkuje odrzuceniem przyjęcia zwrotu.

17. Firma powerGO Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.

Linki do innych witryn internetowych

Nasza usługa może zawierać łącza do witryn internetowych lub usług osób trzecich, które nie są naszą własnością ani nie są przez nas kontrolowane. Nie mamy kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności lub praktyki jakichkolwiek witryn internetowych lub usług stron trzecich. Ponadto przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich witryn internetowych lub usług.

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności wszelkich witryn internetowych lub usług stron trzecich, które odwiedzasz.

Przepisy

These Terms shall be governed and construed in accordance with the laws of ​Polska, without regard to its conflict of law provisions.

Niniejszy Regulamin jest regulowany i interpretowany zgodnie z prawem polskim, bez względu na przepisy kolizyjne. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Nasze niewykonanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie uważane za zrzeczenie się tych praw. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy. Niniejsze Warunki stanowią całość umowy między nami dotyczącej naszego Serwisu i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, jakie możemy mieć między nami w zakresie Serwisu.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikowania lub zastępowania niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, postaramy się powiadomić ją z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie nowych warunków. Co stanowi istotną zmianę, zostanie ustalone według naszego wyłącznego uznania. Kontynuując dostęp do naszej Usługi lub korzystanie z niej po wejściu w życie tych zmian, wyrażasz zgodę na związanie się zmienionymi warunkami. Jeśli nie zgadzasz się z nowymi warunkami, zaprzestań korzystania z Usługi.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych warunków, skontaktuj się z nami.

Chlebowa 4/8
Poznań
61-003 Polska