Net Metering

Co to jest Net Metering i jak działa?
6 września 2019 przez
Daniel Kowalczyk
| Brak komentarzy na ten moment


 Wielu konsumentów, którzy myślą o zasilaniu energią słoneczną, słyszało termin „net metering”, ale nie są pewni, co to znaczy.

Co to jest net metering?

Mówiąc najprościej,net metering jest mechanizmem naliczania opłat za media dostępnym w większości OSD, który stanowi "kredyt" dla klientów indywidualnych i biznesowych, którzy wytwarzają nadmiar energii elektrycznej za pomocą systemów paneli słonecznych i wysyłają go z powrotem do sieci OSD.

Jak działa net metering?

Kiedy masz system słoneczny na dachu, może on generować więcej energii niż zużywasz w ciągu dnia. Z net meteringiem właściciel budynku jest obciążany jedynie za energię „netto” zużywaną każdego miesiąca (lub innego okresu rozliczeniowego zgodnego z podpisaną umową umową), to jest różnicę między energią wytwarzaną przez system energii słonecznej a energią zużywaną przez dom w ciągu miesięcznego okresu rozliczeniowego. Gdy Twój dom lub firma jest liczona netto, możesz sprawdzić, że dwukierunkowy licznik wskazuje energię oddaną, a to oznacza, że ​​w zależności od lokalnych zasad, możesz wykorzystać sieć energetyczną OSD jako wirtualny bank energii, dla energii elektrycznej, której używasz z sieci, gdy nie jest słonecznie lub w nocy. Zostajesz obciążony tylko za zużycie energii netto. Nadwyżka wytworzonej energii zostaje ponownie przesłana do sieci, aby mogli z niej korzystać np. twoi sąsiedzi. Przeczytaj więcej o net meteringu dla firm

Mechanizm Net Meteringu polega na tym, że właściciel instalacji fotowoltaicznej, może w cyklu rocznym (istotna informacja) bilansować swoją energię - rozliczyć energię wprowadzoną do sieci OSD z energią pobraną z sieci OSD. Jeśli odbiorca nie wykorzysta w ciągu roku należnej nadwyżki - przepada ona na rzecz OSD. Dlatego bardzo istotnym elementem jest optymalny dobór instalacji do zapotrzebowania na energię.

Właściciele mikroinstalacji o mocy do 10 kWp za 1 kWh energii zielonej oddanej do sieci mogą odebrać 0,8 kWh (80%) zmagazynowanej energii w sieci operatora.

Właściciele mikroinstalacji o mocy > 10 kWp  do 50 kWP za 1 kWh energii zielonej oddanej do sieci mogą odebrać 0,7 kWh (70%) zmagazynowanej energii w sieci operatora.

Korzyści z net meteringu

Net Metering może zaoszczędzić właścicielom domów setki lub tysiące złotych na rachunkach za media każdego roku, więc jest to bardzo dobry powód, aby dokonać wyboru oszczędności i zainstalować fotowoltaikę raczej szybciej niż później. Jest jeszcze jedna korzyść z pomiarów sieciowych. Ponieważ twój układ słoneczny wytwarza energię elektryczną w pobliżu punktu, w którym będzie używany, zmniejsza to obciążenie infrastruktury dystrybucyjnej i przesyłowej sieci i minimalizuje straty energii z powodu wysyłania energii na wiele kilometrów od najbliższej elektrowni. Podczas gdy niektórzy twierdzą, że net metering stanowi niesprawiedliwe obciążenie dla odbiorców niebędących odbiorcami energii słonecznej, wiele analiz kosztów i korzyści dotyczących net meteringu okazało się odwrotne do tej tezy.

Czy twój OSD oferuje net metering?

Pierwotnie większość operatorów sieci wprowadziło od 01.07.2016 r zasady pomiarów sieci dla odbiorców indywidualnych. W całym kraju toczy się wiele dyskusji na temat ewolucji obecnych programów. Aktualizacje pomiarów sieciowych mogą uwzględniać takie rzeczy, jak dokładniejsza wycena energii słonecznej wpływającej do sieci dystrybucyjnej; struktury stawek, które pobierają więcej energii elektrycznej w określonych porach dnia (lub w nocy) lub sprawdzają, gdzie w sieci generowana jest nadwyżka energii elektrycznej; kredyty o stawce hurtowej, a nie detalicznej; oraz wpływ domowych magazynów energii energii słonecznej. Jeśli już korzystasz z pomiarów sieciowych dla swojego systemu słonecznego, prawdopodobnie będziesz chroniony przed wszelkimi znaczącymi redukcjami, bez względu na wszelkie zmiany, które mogą mieć wpływ na kształtowanie stawki nowych klientów energii słonecznej.

Aby więc skorzystać z obecnych korzystnych zasad netmeteringu, nie zwlekaj z przejściem na energię słoneczną. Odwiedź naszą stronę PowerGO, aby dowiedzieć się wszystkiego, od doboru optymalnej instalacji fotowoltaicznej, poprzez jej montaż oraz serwis.

Daniel Kowalczyk 6 września 2019
Udostępnij ten artykuł
Archiwizuj
Zaloguj się by zostawić komentarz